Les veus de les preses

2015 abril

Aquesta segona fase expositiva va recollir alguns dels testimonis conservats de les preses de les Corts: Maria Salvo, Isabel Vicente, Victòria Pujolar, Laia Berenguer, Soledad Real, Carme Claramunt, Enriqueta Gallinat i Tomasa Cuevas, entre altres. La potència del testimoni atorga un més gran caràcter memorial a l’espai.

Aquest mateix any, amb motiu del 14 d’Abril, aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola, es va convocar un acte en homenatge a les preses —i als seus fills i filles—, represaliades a Les Corts, al que van assistir un centenar de persones.

Va rematar l’acte l’obra teatral Les Veus de Les Corts, presentada per Memòria Silenciada durant les Jornades Internacionales de l’any anterior.

 

El novembre de 2015 van ser modificats novament els panells expositius de l’Espai de memòria provisional de la cruïlla dels carrers Joan Güell amb Europa.

El fragment de la zona de les Corts del pla topogràfic d’Ildefons Cerdà de 1855 va constituir la base sobre la que es van situar, en ordre cronològic, vuit planimetries que explicaven l’evolució territorial del solar i finca de la presó.

.Aquest tercer disseny expositiu va durar fins el maig de 2019.

La nova senyalització de l’espai provisional va ser presentada en el marc d’una nova activitat que posava en relació la presó de Les Corts amb el Camp de la Bota, lloc principal de les execucions massives del franquisme durant la postguerra.

Dotze preses de les Corts van ser afusellades al sorral del Camp de la Bota, d’un total de més de 1.700 persones executades entre 1939 i 1952. Les seves despulles, com en el cas dels homes, van ser portades al fossar de la Pedrera, fosa comuna provincial ubicada al Cementiri de Montjuic.

Al novembre es va procedir a vincular aquests dos llocs distants d’uns 8 km en línia recta per la Avinguda Diagonal, utilitzant els mateixos pals informatius utilitzats durant els darrers anys per l’ajuntament de la ciutat, tot i que singularitzats mitjançant un cromatisme específic.

La iniciativa aplicava, adaptant-la, un dels projectes dissenyats des del Màster de Disseny Urbà de la Universitat de Barcelona l’any 2014, el firmat per Pablo F. Marmissolle, Frida Marín i Isabel Navas.

 

El 12 de novembre, el Bus Memòria  va recórrer la ciutat des de Les Corts fins al Camp de la Bota en la jornada inaugural dels nous senyals, agrupant a dones dels districtes de Sant Martí, Nou Barris, Les Corts (Barcelona) i del municipi de Sant Adrià de Besòs.

Gràcies a aquest contacte, la Plataforma Futur Monument Presó de Dones de Les Corts va ampliar considerablement la xarxa d’actors vinculats al projecte a escala metropolitana.